Ohutusjuhised

taf_tip_f_b_tung_est

2 Ohutusjuhised • Pöörake kõigi akende/rõduuste juures tehtavate tööde puhul tähelepanu turvalisusele! • Lapsed ja inimesed, kes ei oska ohte hinnata, tuleb tööde piirkonnast eemal hoida! • Ärge laske määrdeainel maha tilkuda ega jätke tööriistu tööpiirkonda laiali! Vigastusoht avatud aknast kukkumisel • Kasutage ainult tugevaid redeleid. • Turvake end aknast välja kukkumise vastu. • Ärge hoidke toetumiseks kinni avatud aknatiivast. Vigastusoht kehaosade akna vahele jäämisel • Ärge asetage akende/rõduuste sulgemisel kunagi käsi aknaraami ja lengi vahele. Vigastuste ja materiaalsete kahjude oht akna vastu aknapõske surumisel • Ärge suruge aknaraami vastu aknapõske (seina). Vigastuste ja materiaalsete kahjude oht esemete raami ja lengi vahele asetamisel • Ärge asetage esemeid lengi ja raami vahele. Vigastuste ja materiaalsete kahjude oht akna koormamisel lisaraskustega • Ärge asetage aknale lisaraskusi. Vigastusoht tuuletõmbusega • Vältige tuuletõmbust avatud aknal. • Tuule/tuuletõmbuse korral sulgege ja lukustage aken. HOIATUS Vigastusoht aknadetailide rikete korral! ▸ ▸ Rikete korral ärge akent rohkem kasutage. Fikseerige aken ja laske see viivitamatult vastavaks tööks spetsialiseerunud ettevõttel töökorda seada.


taf_tip_f_b_tung_est
To see the actual publication please follow the link above