Page 7

drive_br_komfort3_pl

KOMPATYBILNY Z IOS 8.0 I ANDROID 5.0 Niewielki mechanizm - wielkie wrażenie: W pełni zautomatyzowany napęd do drzwi podnoszono-przesuwnych DRIVE axxent HSA smart spełnia wszel-kie wymagania zorientowanych na design koncepcji mieszkalnych, ale w równym stopniu co forma, liczy się tu także komfortowa obsługa. Naciśnięcie przycisku wystarczy by przesunąć drzwi podnoszono-przesuwne o wadze do 400 kg. Za sprawne ryglowanie i odry-glowanie skrzydeł odpowiada ukryty napęd podnoszący, który w połącze-niu ze stalowym panelem do obsługi zapewnia temu produktowi niezwykle atrakcyjny wygląd. Obsługa skrzydła odbywa się opcjonal-nie za pomocą panelu z przyciskiem, pilota na podczerwień lub wygodnie, poprzez aplikację SIEGENIA Comfort. Automatycznie możemy obsługiwać również funkcję mikrowentylacji oraz wskazywać określoną szerokość otwar-cia skrzydła. W połączeniu z płaskim progiem możliwe jest wykonanie rozwiązania bez barier, zgodnie z DIN 18025. Montaż jest tak samo prosty jak w przypadku dobrze znanego napędu przesuwnego MHS400 smart. dla producentów okien ▪▪ do skrzydeł o ciężarze do 400 kg ▪▪ automatyczna instalacja ▪▪ szybki montaż: wcześniej zmonto-wany napęd, gotowy do zainstalowa-nia i podłączenia - plug & play ▪▪ zasuwnica z bolcami i hakiem dla użytkowników: ▪▪ nowoczesna i dyskretna forma - ukryty mechanizm napędu oraz płaski panel sterowania ▪▪ przesuwanie i ryglowanie na przycisk ▪▪ funkcja automatycznej mikrowenty-lacji ▪▪ możliwość otwarcia drzwi na dowol-nie wybraną szerokość ▪▪ manualna obsługa awaryjna w przy-padku braku zasilania ▪▪ obsługiwany przez wygodną aplika-cję SIEGENIA Comfort ▪▪ opcjonalnie z pilotem na podczerwień ▪▪ elektroniczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, według obowiązu-jących norm bezpieczeństwa ▪▪ „miękki” start i zatrzymanie ▪▪ ułatwienie obsługi dla osób porusza-jących się na wózkach, opcjonalnie dostępne z niskim progiem ▪▪ 10-min. automatyczna wentylacja AUTOMATYCZNE RYGLOWANIE, ODBLOKO-WANIE I PRZESUWANIE SKRZYDŁA PODNO-SZONO- PRZESUWNEGO W SCHEMACIE A I C . 7


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above