Page 31

drive_br_komfort3_pl

Otwarte paleniska pobierające do spalania powietrze z pomieszczenia, mogą stać się źródłem zagrożenia, jeżeli korzystamy z tradycyjnej wentylacji wywiewnej. Sztucznie wytworzone podciśnienie sprawia, że trujące gazy są wciągane w głąb pomieszczenia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie palenisk, mogą być one eksploatowane w połączeniu z okapami kuchennymi i innymi urządzeniami do wentylacji, tylko wówczas, gdy zapewnione jest od-powiednie wyrównanie ciśnienia - albo jeżeli oba te urządzenia nie są stosowa-ne jednocześnie. Wyłącznik wentylacji wywiewnej jest tutaj łatwym i bezpiecznym rozwiąza-niem: jest on połączony przewodem ze specjalnym czujnikiem magnetycznym AEROCONTROL i rejestruje pozycję okien, pozwalając na włączenie oka-pu kuchennego dopiero w momencie uchylenia lub otwarcia podłączonych do niego okien. Ten kompleksowy system sterujący okapami kuchennymi posiada atest Niemieckiego Instytutu Techni-ki Budowlanej (DIBt) jako kompletny produkt. dla producentów okien: ▪▪ aprobata DIBt dla pakietu złożonego z wyłącznika bezpieczeństwa wen-tylacji oraz zintegrowanego, czujnika magnetycznego AEROCONTROL ▪▪ zgodny z listą reguł budowlanych oraz z wymogami zrzeszeń kominiar-skich ▪▪ łatwe i elastyczne podłączenie do czujnika magnetycznego przez 6-metrowy kabel ▪▪ z pałąkiem zabezpieczającym do wtyczki ▪▪ możliwość montażu w późniejszym czasie dla użytkownika: ▪▪ spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie palenisk FeuVO § 4 ▪▪ umożliwia jednoczesne używanie otwartego paleniska i okapu kuchen-nego ▪▪ elementy są w całości zakryte w konstrukcji okna WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACJ I WYWIEWNEJ . Bezpieczne, komfortowe i niewidoczne. 31


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above