Page 3

drive_br_komfort3_pl

DRIVE porusza wyobraźnię. Trzy wymiary i cztery ściany nadają kształt przestrzeni. Nie tworzą jednak przestrzeni życiowej. Jest to bowiem dynamiczna struktura, składająca się z wielu czynników i spełniająca liczne funkcje: bezpieczeństwa, komfortu, zdrowia, estetyki, trwałości, wydajności energetycznej i innych, pośrodku których zawsze znajduje się człowiek. W skrócie: chcąc myśleć o przestrzeni jako o systemie, nie możemy wyodręb-niać z niego poszczególnych elementów takich jak np. sterowane elektronicznie napędy motoryczne czy monitoring. Jedynie patrząc całościowo możemy stworzyć przestrzeń, w której ludzie poczują się komfortowo. W SIEGENIA już od dawna staramy się myśleć w kategoriach systemowych, dzięki czemu możemy już dziś zapropo-nować Państwu komfortowe rozwią-zania nie tylko do okien i drzwi. Okna ze zintegrowaną technologią wietrzenia i funkcją powiadomienia w razie włamania, czy też drzwi z indywidu-alnie dostosowaną kontrolą dostępu, to tylko dwa przykłady przyszłościowych rozwiązań, które budują komfortową przestrzeń mieszkalną. O komforcie użytkowania przestrzeni decyduje bowiem całościowe podejście do zagadnienia, a nie suma poszczegól-nych rozwiązań. Możliwość sprostania wymaganiom i potrzebom oraz próba przeobrażenia ich w innowacyjne i atrak-cyjne rozwiązania jest siłą, która nas napędza, czego przykładem jest oferta DRIVE. Grupa produktowa DRIVE obejmuje inte-ligentne rozwiązania do okien oraz drzwi wejściowych i przesuwnych z możliwo-ścią pracy w sieci, wśród których znajdują się automatyczne napędy oraz systemy sterowania i monitorowania obiektów – w skrócie: przyszłość komfortowej przestrzeni. Przyszłość, w której możecie Państwo liczyć na wszechstronne i łatwe w montażu produkty SIEGENIA. 3


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above