Page 27

drive_br_komfort3_pl

KOMPATYBILNY Z IOS 8.0 I ANDROID 5.0. Nigdy więcej gęstej atmosfery w domu. Dobra jakość powietrza w pomiesz-czeniu jest jednym z najistotniejszych czynników, decydujących o naszym zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi, że ja-kość powietrza pogorszyła się, poprzez: wysokie stężenie dwutlenku węgla, nikotynę, dym czy nawet środki czysto-ści. Niestety widoczne objawy reakcji naszego organizmu, będące skutkiem oddychania zanieczyszczonym powie-trzem pojawiają się dopiero wówczas, gdy normy są już od dawna przekroczo-ne. W takiej sytuacji możemy liczyć na SENSOAIR – inteligentny czujnik, który rozpoznaje różne rodzaje zanieczysz-czeń powietrza. Widoczna z dużej odle-głości, zintegrowana w obudowie dioda LED, informuje nas o stanie powietrza. W razie przekroczenia zadanych war-tości, urządzenie wkracza do działa-nia: aktywuje nawiewniki ścienne lub okienne lub też przy pomocy napędów otwiera okna. Instalacja i eksploatacja tego praktycznego czujnika jest zadzi-wiająco prosta i bezproblemowa. W zależności od wybranej opcji, czujnik jakości powietrza można podłączyć kon-wencjonalnym okablowaniem lub radio-wo. Dostosowane do potrzeb wietrzenie staje się w ten sposób dziecinnie proste. dla producentów okien: ▪▪ uniwersalne działanie za pomocą tradycyjnego okablowania lub przez Wi-Fi ▪▪ prosty montaż i automatyczna kali-bracja ▪▪ SENSOAIR plus może kontrolować pracę urządzeń wentylacyjnych i napędów okiennych ▪▪ w wariancie „smart” i napędach mo-torycznych, SENSOAIR smart połą-czony z Wi-Fi jest sterowany przez urządzenia wentylancyjne dla użytkownika: ▪▪ automatycznie zdrowy klimat w pomieszczeniu ▪▪ dostosowana do potrzeb, energo-oszczędna wentylacja ▪▪ atrakcyjne wzornictwo ▪▪ praktyczne rozwiązania uzupełniają-ce w wariancie „smart” ▪▪ łatwa obsługa W PRZYPADKU ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA, SENSOAIR smart OTWIERA OKNO ZA POMOCĄ NAPĘDU DRIVE axxent DK smart (NAWIEW/WYWIEW) I JEDNOCZEŚNIE PRZESTAWIA AEROPAC smart NA POZIOM 7 (NAWIEW). 27


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above