Page 25

drive_br_komfort3_pl

Odcisk bezpieczeństwa Zaufanie jest dobre, ale kontrola do-stępu jeszcze lepsza. KFV Fingerprint jest propozycją biometrycznej kontroli dostępu dla osób szukających optymal-nego rozwiązania w tym zakresie. Bije on na głowę klucze, kody numeryczne i karty. Ponieważ drzwi otwierają się i zamykają wyłącznie przez indywidual-ny odcisk palca, niejako z natury rozwią-zanie to ma zaprogramowane optymal-ne bezpieczeństwo i komfort obsługi – bez konieczności szukania klucza. KFV FINGERPRINT JEST W PEŁNI KOMPATYBIL-NY Z ZASUWNICAMI WIELOPUNKTOWYMI GENIUS , A S 3500 Z AUTOMATYCZNYM ZARY-GLOWANIEM LUB AS 3600 Z A-NAPĘDEM. W KFV Fingerprint można szybko i wygodnie przydzielić różne funkcje dla 99 odcisków palców. Można na przykład zdefiniować, że zapisany odcisk kciuka otwiera drzwi, a palec wskazujący po-nownie bezpiecznie je rygluje. Konstruk-cja systemu jest równie unikalna, jak odcisk każdego palca: nie wymaga on dodatkowej elektroniki sterującej, a dzięki małej ilości okablowania łatwo się go instaluje. dla producentów okien: ▪▪ zintegrowany w skrzydle drzwi sys-tem kontroli dostępu, przez rozpo-znanie odcisków palców ▪▪ zasilanie skanera bezpośrednio z napędu GENIUS (typ B), AS 3500 lub AS 3600 z A-napędem (typ F), gdzie odbywa się sterowanie ▪▪ nie jest konieczna dodatkowa elek-tronika sterująca dla użytkownika: ▪▪ bardzo bezpieczna obsługa bez uży-cia klucza za pomocą odcisku palca ▪▪ do różnych odcisków palców można przyporządkować różne funkcje ▪▪ 99 miejsc dostępnych w pamięci systemu ▪▪ obsługiwany przez wygodną aplika-cję SIEGENIA Comfort 25


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above