Page 23

drive_br_komfort3_pl

KOMPATYBILNY Z IOS 8.0 I ANDROID 5.0. Jedna dla wszystkich: komfort obsługi i działania. Komfort zaczyna się od łatwej obsługi. Aplikacja SIEGENIA Comfort zainstalo-wana na smartfonie, tablecie czy kom-puterze, pozwala wygodnie obsługiwać urządzenia firmy SIEGENIA oznakowane jako „smart”. Aplikacja zastępuje indy-widualne sterowanie zdalnym pilotem radiowym lub pilotem na podczerwień. Począwszy od nawiewników ściennych AEROPAC, poprzez motoryczny napęd DRIVE axxent DK, aż po KFV GENIUS — z naszą aplikacją możliwe jest otwie-ranie i zamykanie okien i drzwi oraz sterowanie wentylacją. Komfortowa obsługa i funkcje dodat-kowe: w zależności od zakresu funkcji poszczególnych urządzeń, aplikacja odpowiada za optymalną kontrolę po-przez uzyskanie dokładnej informacji na temat statusu urządzenia lub wykonanie polecenia. Warunkiem technicznym jest wersja urządzenia z dostępem do Wi-Fi (wariant „smart”), takie urządzenie może być obsługiwane przez niezależną sieć lub za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi. dla producentów okien: ▪▪ inteligentne wyposażenie dodat-kowe, stanowi ciekawą propozycję zarówno pod katem doradztwa jak i sprzedaży ▪▪ łatwy montaż ▪▪ proste, intuicyjne dodawanie kompo-nentów z pomocą asystenta instalacji, zintegrowanego z aplikacją dla użytkowników: ▪▪ wygodna obsługa urządzeń SIEGENIA „smart” za pomocą smart-fonu, tabletu lub laptopa; niezależnie, lub poprzez domową sieć Wi-Fi ▪▪ brak dodatkowego pilota ▪▪ optymalna kontrola dzięki informa-cjom zwrotnym na temat stanu urzą-dzenia lub wykonania polecenia ▪▪ aplikacja jest kompatybilna z iOS 8.0, iPhone, iPad, iPod touch oraz z Androidem 5.0 i nowszym ELEKTROMECHANICZNY NAPĘD DRIVE axxent DK smart MOŻNA ŁATWO I LEKKO OBSŁUGIWAĆ PRZEZ APLIKACJĘ SIEGENIA Comfort. PONADTO AKTUALNY STATUS OTWARCIA OKIEN JEST WYŚWIETLANY W APLIKACJ I . 23


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above