Page 21

drive_br_komfort3_pl

Zdalne sterowanie Rozwiązanie to sprawdzi się w nowo-czesnych obiektach komercyjnych i mieszkalnych, bowiem na rynku zawsze istniało zapotrzebowanie na inteligentną kontrolę dostępu, bez uży-cia klucza. Dopiero jednak KFVkeyless jest w stanie zaoferować przyjazne dla użytkownika oprogramowanie. Jest to system, łączący komfort z bezpieczeń-stwem zastosowania, prostotą obsługi i przejrzystością zarządzania prawami dostępu. Ponadto elektroniczny system kontroli pozwala na zastosowanie mo-bilnych urządzeń końcowych w dwoja-kiej roli. Sezamie, otwórz się: po pojawieniu się w zasięgu odbiornika, zainstalowanego w skrzydle drzwi, smartfonu z akty-wowaną funkcją Bluetooth, odbiornik automatycznie rozpozna zarejestrowany Bluetooth ID i otworzy drzwi. Alterna-tywą jest otwieranie drzwi bez użycia telefonu komórkowego, przez ręczne wprowadzenie kodu na klawiaturze. Aby dodatkowo ułatwić obsługę zarejestro-wanych w systemie telefonów i kodów, przewidzieliśmy możliwość zarządzania nimi w wygodny i przejrzysty sposób, za pomocą smartfonu lub tabletu. dla producentów okien: ▪▪ aplikacja złożona z: ▪ KFVkeyless App pod iPhone, iPad lub Android ▪ system kontroli dostępu KFVkey-less: odbiornik Bluetooth z do-datkową klawiaturą i przewodem zasilającym ▪▪ kompatybilna z zasuwnicami wielo-punktowymi KFV: GENIUS, AS 3500 z automatycznym zaryglowaniem lub AS3 600 z A-napędem ▪▪ przyszłościowe rozwiązanie zwięk-szające bezpieczeństwo drzwi i zapewniające bezdotykową obsługę dla użytkowników: ▪▪ bezpieczny, elektroniczny system kontroli dostępu, wspierający mecha-niczne środki antywłamaniowe ▪▪ bezdotykowe otwieranie drzwi przez Bluetooth w telefonie komórkowym lub alternatywnie przez wprowadze-nie kodu z klawiatury ▪▪ możliwość zarejestrowania do 45 smartfonów z funkcją Bluetooth FUNKCJA BLUETOOTH W SMARTFONIE, AUTOMATYCZNIE OTWIERA DRZWI ZA POŚREDNICTWEM ODBIORNIKA. 21


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above