Page 19

drive_br_komfort3_pl

Pozwól nowoczesnej technologii martwić się za Ciebie. Zaawansowane technologicznie rozwią- zania, współpracujące ze sobą w ramach domowej sieci, znacznie podnoszą komfort użytkowania przestrzeni. Tym sposobem pełną kontrolę nad automa-tyką domową, możemy ograniczyć do przesunięcia palca na wyświetlaczu. Korzystając z możliwości programowa-nia na aplikacji, możemy zaprogramo-wać pracę poszczególnych urządzeń tak, żeby większość czynności odbywała się automatycznie, dostosowując się do na-szych potrzeb lub warunków panujących w pomieszczeniu. Dzięki temu, zapew-niając sobie komfortowy i wygodny sposób kontroli, nie musimy już samo-dzielnie troszczyć się o wszystko. SIEGENIA Comfort aplikacja - obsługa urządzeń KFVkeyless aplikacja - bezpieczne drzwi SENSOAIR czujnik jakości powietrza 20 26 22 28 24 30 KFV FINGERSCANNER biometryczna kontrola dostępu WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACJ I WYWIEWNEJ z atestem DIBt AEROCONTROL monitoring otwarcia i zamknięcia Wysoki standard wykonania obiektów mieszkalnych czy użytkowych obejmu-je wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa, komfortu użytkowania oraz efektywności energetycznej. W związku tym potrzebne są nowocze-sne rozwiązania technologiczne, na-stawione na wygodę i komfort obsługi, które będą w stanie sprostać tym ocze-kiwaniom. Takie właśnie są oferowane przez nas: przyjazna dla użytkownika aplikacja, innowacyjny system kontroli dostępu, inteligentne czujniki i system monitoringu, których działanie otwiera użytkownikom nowe perspektywy, a producentom ważne rynki przyszłości. 19


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above