Page 15

drive_br_komfort3_pl

Komfort mieszkania i atrakcyjna forma Dzięki znacznej szerokości uchyłu do 350 mm, napęd DRIVE axxent umożliwia bardzo wygodną, a zarazem efektywną wentylację pomieszczeń wyposażonych, w trudno dostępne, wysoko położone świetliki. Sterowanie może odbywać się za pomocą przełącznika, pilota lub aplikacji SIEGENIA Comfort, możliwe jest także podłączenie do zewnętrzego systemu zarządzania budynkiem lub SIEGENIA Connect. Tylko dyskretna osłona pozwala przy-puszczać, jaka siła tkwi w DRIVE axxent. Napęd pracuje niezwykle wydajnie, ale pozostaje całkowicie ukryty, co pozy-tywnie wpływa na wygląd okna. Roz-wiązanie zostało zaprojektowane pod kątem stosowania z różnymi systemami okiennymi, aby poszerzyć możliwości aranżacyjne i swobodę działania archi-tektów i projektantów. Nieskompliko-wany sposób montażu ułatwia później-sze serwisowanie na miejscu. dla producentów okien: ▪▪ uniwersalne zastosowanie: do świe-tlików z drewna, PCV i aluminium ▪▪ nadaje się idealnie do zintegrowania z systemem zarządzania budynkiem, jak również SIEGENIA Connect ▪▪ możliwość łączenia ze sobą do ośmiu napędów jednocześnie ▪▪ łatwy montaż ▪▪ możliwa zabudowa w standardo-wych profilach dzięki głębokości obudowy 34 mm dla użytkowników: ▪▪ motoryczne uchylanie świetlików: poprzez przełącznik, system sterowa-nia budynkiem oraz aplikację SIEGENIA Connect ▪▪ dyskretna osłoną oraz całkowicie zakryte elementy techniczne ▪▪ duże szerokości uchyłu, do 350 mm ▪▪ łączy możliwość kreowania zaawan-sowanych technologicznie elewacji z podwyższonym komfortem miesz-kania UKRYTY NAPĘD SPEŁNIA NAJWYŻSZE WYMAGANIA POD WZGLĘDEM WZORNICTWA. 15


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above