Page 11

drive_br_komfort3_pl

KOMPATYBILNY Z IOS 8.0 I ANDROID 5.0 Takie proste, a takie wygodne. Konstrukcje przesuwne w szczególny sposób podkreślają akcenty architekto-niczne i podwyższają jakość mieszkania. Korzystanie z ich uroków stanie się jesz-cze przyjemniejsze, gdy uzupełnimy je o automatyczny napęd MSA400 smart, który otwiera lub zamyka drzwi prze-suwne o wadze do 400 kg. System auto-matycznych napędów pozwala otwie-rać, zamykać oraz ryglować skrzydła. Odpowiednią pozycję łatwo można ustawić za pomocą pilota zdalnego ste-rowania. Podobnie jak MHS400 smart — system MSA400 smart umożliwia automatyczną obsługę szklanych ścian o szerokości do 13 m. MSA400 można w łatwy sposób zamontować oraz połączyć z zasuwnicą wielopunktową KFV GENIUS lub z innymi systemami ryglowania czy napędami, niezależnie od producenta. dla producentów okien: ▪▪ uniwersalne zastosowanie, niezależ-ne od systemu okuciowego ▪▪ brak ograniczeń związanych z wyso-kością progu ▪▪ bez potrzeby frezowania profili ▪▪ do skrzydeł o ciężarze do 400 kg ▪▪ funkcja automatycznego uczenia ▪▪ krótki czas instalacji: zmontowa-ny wstępnie napęd i łatwy montaż skrzydła ▪▪ możliwe łączenia z systemami ryglu-jącymi i napędami AUTOMATYCZNE PRZESUWANIE SKRZY-DŁA JEZDNEGO W SCHEMACIE A. dla użytkowników: ▪▪ nowoczesna dyskretna forma ▪▪ pozycja pośrednia sterowana za pomocą napędu ▪▪ możliwość otwarcia na dowolnie wybraną szerokość ▪▪ elektroniczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem zgodne z obowią-zującymi normami bezpieczeństwa ▪▪ obsługiwany przez wygodną aplika-cję SIEGENIA Comfort ▪▪ opcjonalnie z pilotem na podczerwień ▪▪ „miękki“ start i zatrzymanie ▪▪ ułatwienie obsługi dla osób porusza-jących się na wózkach, opcjonalnie dostępny z niskim progiem ▪▪ 10 min. automatyczna wentylacja 11


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above