Page 3

alu_br_leichtigkeit_pl

Z ALU wszystko jest możliwe. Trzy wymiary i cztery ściany nadają kształt przestrzeni. Nie tworzą jednak przestrzeni życiowej. Jest to bowiem dynamiczna struk-tura, składająca się z wielu czynników i spełniająca liczne funkcje: bezpieczeństwa, komfortu, zdrowia, estetyki, trwałości, wydaj-ności energetycznej i innych, pośrodku, których zawsze znajduje się człowiek. W skrócie: chcąc myśleć o przestrzeni jako o systemie, nie możemy wyodrębniać z nie- go poszczególnych elementów takich jak np. okucia do okien. Jedynie patrząc całościowo możemy stworzyć przestrzeń, w której ludzie poczują się komfortowo. W SIEGENIA od dłuższego czasu staramy się myśleć w kategoriach systemowych, dzięki czemu możemy już dziś zapropo-nować Państwu komfortowe rozwiązania nie tylko do okien i drzwi. Urządzenia wietrzące zintegrowane w oknach czy auto-matyczne napędy sterowane za pomocą aplikacji mobilnych – to tylko dwa przykłady przyszłościowych rozwiązań do komforto-wych wnętrz. O komforcie użytkowania przestrzeni decyduje bowiem całościowe podejście do zagadnienia, a nie suma poszczególnych rozwiązań. Możliwość sprostania wymaga-niom i potrzebom oraz próba przeobrażenia ich w innowacyjne i atrakcyjne rozwiązania jest siłą, która nas napędza. Przykładem jest nasz system okuciowy ALU. Optyczna lekkość wynikająca z zastoso-wania wąskich profili, ukryte zawiasy oraz wysoka nośność - odpowiednia do ciężkich skrzydeł, sprawiają, że przestrzeń wypełnia się światłem, tworząc piękną perspektywę, a jednocześnie zapewniają najwyższy komfort użytkowania. System ALU precyzyjnie skonstruowany pod kątem efektywnej produkcji, montażu i logi-styki daje liczne możliwości oszczędzenia czasu i kosztów podczas produkcji okien. 3


alu_br_leichtigkeit_pl
To see the actual publication please follow the link above