Page 13

alu_br_leichtigkeit_nl

DRIVE axxent: Eenvoudig comfortabel. Dankzij een ruime uitsteldiepte van 350 mm maakt de DRIVE axxent ventileren in kiep-stand zowel effectief als comfortabel. Net als bij de DRIVE axxent DK geschiedt de aansturing geheel flexibel door middel van radiografische of infrarood contactschake-laars. Zelfs integratie in de gebouwregel-techniek of de SIEGENIA Connect app gaat probleemloos. Alleen een onopvallend af-dekpaneel laat vermoeden, hoeveel presta-tievermogen achter de DRIVE axxent schuil-gaat. Anderzijds, volledig verdektliggend biedt de krachtige aandrijving daarmee ook optisch een rondom succesvolle oplossing. Een oplossing die bewust op verschillende raamsystemen en profielen is afgestemd om de vrijheid qua vormgeving voor architecten en ontwerpers duurzaam te vergroten. Maar ook voor wat de service ter plaatse betreft, is dankzij de eenvoudige montage een opti-male handling gegarandeerd. Voor architecten en eindgebruikers: grote uitsteldiepte: 350 mm   gemotoriseerd kiepen van bovenlichten: met een druk op de knop of aangestuurd via het gebouwbeheersysteem   aanstuur- en controleerbaar via app   met onopvallend afdekpaneel en ander-zijds volledig verdektliggende techniek   consequente combinatie van geavanceer-de gevels met een uitgekiend wooncomfort Voor de verwerkers:   tot acht aandrijvingen gelijktijdig met elkaar te koppelen   inbouw ook in standaardprofielen mogelijk door de behuizingsdiepte van slechts 34 mm VERDEKTLIGGENDE KETTINGAANDRIJVING DRIVE axxent 13


alu_br_leichtigkeit_nl
To see the actual publication please follow the link above