Page 5

aero_br_raumluft3_pl

Kontrolowana wentylacja to pozytywna atmosfera w pomieszczeniu. Zdrowy klimat we wnętrzu spełnia kilka zadań jednocześnie. Zwiększa dobre sa-mopoczucie i wydajność osób przebywa-jących w pomieszczeniu, chroniąc przy tym substancję budynku przed wilgocią i zagrzybieniem. Świeże powietrze bez zanieczyszczeń i hałasu. Powietrze jest decydującym czynni-kiem dobrego samopoczucia, osobi-stej wydajności, a tym samym jakości życia: niska zawartość CO2 w powietrzu zwiększa koncentrację. Optymalna wil-gotność powietrza na poziomie 40–60% zapobiega rozwojowi bakterii, wirusów i grzybów. Właściwa technika pozwala również na wyeliminowanie z powietrza uciążliwego drobnego pyłu, oparów i pyłków roślin. Aby atmosfera w po-mieszczeniu zapewniała dobre samopo-czucie, należy również zadbać o odpo-wiednią ochronę przed hałasem. Stale zwiększające się obciążenie hałasem ulicznym, kolejowym i lotniczym jest obecnie głównym czynnikiem streso-gennym. Zaburzenia snu, schorzenia serca i układu pokarmowego, a nawet niedosłuch, to tylko niektóre ze skutków hałasu. Inteligentne rozwiązania wentylacyj-ne pozwalają zachować efektywność energetyczną w sytuacji gdy stosowane dotąd wietrzenie, przez otwieranie okien, traci swoją skuteczność. Kontrolowa-na wentylacja pomaga zapewnić także ochronę przed włamaniem. Energooszczędność i redukcja kosztów. Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii (EnEV) i świadectwa energetycznego ma na celu obniżenie zużycia energii w bu-dynkach. Spełnienie tych wymagań jest możliwe dzięki izolowaniu i uszczelnia-niu przegród zewnętrznych budynków, co wpływa na znaczną redukcję strat energii i kosztów ogrzewania. Do ważnych czynników zalicza się także odpowiednio kontrolowana wentylacja z użyciem nawiewników okiennych oraz ściennych. Konwencjonalna wymiana powietrza przez otwarte okna szybko prowadzi do zmarnowania poczynio-nych oszczędności energii. Dlatego licz-ne programy finansowania umożliwiają uzyskanie dotacji, również na montaż efektywnych energetycznie urządzeń wentylacyjnych. Wykres strat energetycznych dla różnych systemów wentylacyjnych 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 kWh/rok 37 % nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 83 % 7.508 3.303 100 % 9.009 otwieranie okien wentylacja grawitacyjna 5


aero_br_raumluft3_pl
To see the actual publication please follow the link above