Page 3

aero_br_raumluft3_pl

AERO zwiększa dobre samopoczucie. Trzy wymiary i cztery ściany nadają kształt przestrzeni. Nie tworzą jednak przestrzeni życiowej. Jest to bowiem dynamiczna struktura, składająca się z wielu czynników i spełniająca liczne funkcje: bezpieczeństwa, komfortu, zdrowia, estetyki, trwałości, wydajności energetycznej i innych, pośrodku, których zawsze znajduje się człowiek. W skrócie: chcąc myśleć o przestrzeni jako o całości, nie możemy wyodrębniać z niej poszczególnych elementów takich jak np. nawiewnik czy nawet system nawiewników. Jedynie patrząc komplek-sowo możemy stworzyć przestrzeń, w której ludzie poczują się komfortowo. W SIEGENIA już od dawna staramy się myśleć w kategoriach systemowych, dzięki czemu możemy już dziś zapropo-nować Państwu komfortowe rozwią-zania nie tylko do okien i drzwi. Zaawan-sowane technologicznie nawiewniki ścienne z możliwością odzyskiwania ciepła czy urządzenia automatycznie reagujące na pogorszenie jakości powie-trza, to tylko niektóre przykłady przy-szłościowych rozwiązań, budujących komfortową przestrzeń mieszkalną. O komforcie użytkowania przestrzeni decyduje bowiem całościowe podejście do zagadnienia, a nie suma poszczegól-nych rozwiązań. Możliwość sprostania wymaganiom i potrzebom oraz próba przeobrażenia ich w innowacyjne i atrak-cyjne rozwiązania jest siłą, która nas napędza. Przykładem są nasze nawiew-niki ścienne AERO. AERO wnosi powiew świeżości i podnosi komfort użytkowania pomieszczeń: filtrowane powietrze bogate w tlen – pozwala wziąć głęboki wdech, a zmniej-szone koszty ogrzewania i utrzymanie wartości nieruchomości –pozwalają swobodnie odetchnąć. Całości dopełnia łatwy i wygodny montaż nawiewników ściennych AERO, duża elastyczność zastosowań oraz szerokie możliwości w zakresie późniejszej modernizacji budynków. 3


aero_br_raumluft3_pl
To see the actual publication please follow the link above