Page 12

aero_br_raumluft3_pl

Umieszczony wewnątrz rury mechanizm AEROTUBE spra-wia, że nawiewnik zyskuje kompaktową formę i nie zajmuje dużo miejsca w pomieszczeniu. Dzięki temu doskonale sprawdzi się zarówno w nowych budynkach, jak i projek-tach renowacyjnych, zapewniając komfort na najwyższym poziomie. Urządzenie może działać w trybie aktywnym lub pasywnym, z odzyskiem ciepła lub bez, jako urządzenie na-wiewne lub wywiewne. Dodatkowo istnieje opcja połącze-nia w system większych ilości urządzeń co sprawia, że jest to wyjątkowo komfortowe rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Rodzaje nawiewnika AEROTUBE: AEROTUBE WRG smart: urządzenie wentylacyjne z funk-cją zmienną doprowadzenia i odprowadzenia powietrza oraz odzyskiem ciepła AEROTUBE AZ smart: urządzenie wentylacyjne z funkcją doprowadzania lub odprowadzania powietrza AEROTUBE DD 110 i 150: nawiewnik oparty na zasadzie różnicy ciśnień, jako urządzenie wentylacyjne doprowa-dzające i odprowadzające powietrze, również w wersji z kanałem doprowadzającym Zalety produktu AEROTUBE: spójna, atrakcyjna forma, zajmująca niewiele miejsca, dzię-ki zintegrowanym w rurze elementom funkcjonalnym różne wersje urządzenia aż do 90% odzysku ciepła, odprowadzanie/doprowadzanie powietrza   nadaje się do budynków nowych lub projektów renowacyj-nych sterowanie dopływem powietrza elektryczne lub manualne inteligentne połączenie w sieć bez konieczności oddzielne-go okablowania w wersji „smart” kierunek wentylacji może być wyznaczany nawet po za-montowaniu możliwość sterowania wersji „smart” poprzez smartfon lub tablet efektywna kontrola wilgotności, jako wyposażenie fabrycz-ne wariantu „smart” AEROTUBE DD 110 i AEROTUBE DD 150, również z kanałem doprowadzającym możliwa izolacja akustyczna aż do 70 dB FL SFL FUB SFUB MONTAŻU NAWIEWNIKA AEROTUBE DD 150 Z KANAŁEM WENTYLACYJNYM DOWNĘKOWYM SFL System–AEROTUBE Dyskretny nawiewnik ścienny z funkcją regulowania dopływu powietrza, z odzyskiem ciepła i czujnikiem wilgoci. 12


aero_br_raumluft3_pl
To see the actual publication please follow the link above