Page 5

aero_br_lueften3_nl

Gecontroleerd ventileren voor een in ieder opzicht positief binnenklimaat. Een goed gecontroleerd, gezond binnenkli-maat vervult verschillende functies: Het zorgt niet alleen voor meer welzijn en prestatievermogen, maar voorkomt ook duur-zaam dat het gebouw wordt aangetast door vocht en schimmels. Om ervoor te zorgen dat de ventilatie van gebouwen ook vanuit het energieoogpunt overtuigt, zijn intelligen-te oplossingen vereist. Een conventionele raamventilatie kent in dit opzicht namelijk grenzen. Ook als het gaat om inbraakwering, biedt een gecontroleerde ventilatietechniek beslis-sende voordelen. Actieve bescherming tegen schimmels, vochtschade en beveiligingsrisico's. De bescherming van de bouwkundige constructie tegen schimmels en schade door vocht vereist een uitstekende ventilatie - en dat is niet zo vanzelfsprekend meer bij de steeds meer gesloten gebouwen. U kunt van een huurder niet eisen dat hij meerdere ma-len per dag de ramen openzet en bovendien is dat in de praktijk lastig uit te voeren. Vol-gens recente gerechtelijke uitspraken moet de verhuurder zorgen voor de mogelijkheid van een afdoende ventilatie, bijvoorbeeld door het inbouwen van decentrale ventilatie-voorzieningen. Deze beschermen niet alleen actief tegen schade aan de bouwkundige constructie, maar door ventilatie bij gesloten -in plaats van in kiepstand of geheel geopende - ra-men verbeteren ze ook de beveiliging tegen inbraak. Uitermate economisch en duurzaam energie-efficiënt. Door de nieuwe wettelijke voorschriften voor het besparen van energie (EnEV) en het energiepaspoort is een aanzienlijke verla-ging van de energiebehoefte van gebouwen een duidelijke doelstelling geworden. Met een goed geïsoleerde en dichte bouwschil, die een warmteverlies voorkomt en daardoor de stookkosten verlaagt, is men al een aardig eind op weg. Maar ook een gecontroleerde ventilatietechniek door raam- en muurventilatie is een bepalende factor. Conventionele luchtuitwisseling door het openen van een raam doet de eerder bespaarde energie zo weer teniet. Er zijn ook tal van subsidieprogramma´s die het inbouwen van energie-efficiënte ventilatiesy- stemen ondersteunen. Trend van het energieverlies bij verschillende ventilatiesystemen 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 kWh/jaar 37 % Lucht aan- en afvoersys-teem met armteterugwin-ning (wtw) 83 % 7.508 3.303 100 % 9.009 Raam draai-kiep Raamventilatie 5


aero_br_lueften3_nl
To see the actual publication please follow the link above